Hiển thị tất cả 8 kết quả

Đang mở bán.

loc-an-11
loc-an-11
loc-an-11
loc-an-11

210m2 – 1000m2

Giá: 2tr5 – 5tr4/m2

Diện tích: Cách đường liên xã 500m, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

loc-an-12
loc-an-12
loc-an-12

110m2 – 140m2

Giá: 6tr5 – 7tr5/m2

Diện tích: cách đường liên xã 500m, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

dat-nen-loc-an-32
dat-nen-loc-an-32
dat-nen-loc-an-32
dat-nen-loc-an-32
dat-nen-loc-an-32

160m2 – 210m2

Giá: 6tr – 7tr/m2

Diện tích: Cách đường liên xã 300m. Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

dat-nen-loc-an-6
dat-nen-loc-an-6
dat-nen-loc-an-6
dat-nen-loc-an-6

330m2 – 700m2

Giá: 5~8Tr/m2

Diện tích: Số 7, thôn Tứ Quý, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

dat-nen-loc-an-7
dat-nen-loc-an-7
dat-nen-loc-an-7
dat-nen-loc-an-7
dat-nen-loc-an-7

500m2 –580m2

Giá: 2tr3 – 2tr5/m2 (nông nghiệp). 3tr5 – 3tr7/m2 (thổ cư)

Diện tích: Cách đường liên xã 600m. Xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

loc-an-8
loc-an-8
loc-an-8
loc-an-8

510m2 – 550m2

Giá: 3tr5 – 3tr7/m2

Diện tích: hướng vào đường số 7, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

loc-duc-1
loc-duc-1
loc-duc-1
loc-duc-1

150m2- 200m2

Giá: 5tr–7tr/m2

Diện tích: mặt tiền Đức Giang 1, xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm

Đang mở bán.

dat-nen-biet-thu-loc-ngai-1
loc-ngai-6
loc-ngai-6
loc-ngai-6
loc-ngai-6

450m2 – 550m2

Giá: 1tr8 – 2tr5/m2

Diện tích: Cách hồ Đak Long Thượng 2km, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm